Sutivan - nyaralás Bracs, Hortvátország
MagyarulEnglishDeutschHrvatskiGoogle +
NaslovnicaVilla BelvedereVilla AdriaVilla BoguvillaTurnusiOtok BračKontakt
Škrip

Najstarije je naselje  otoka Brača. Ime mu potječe od   latinske riječi Scrupus= oštar (nastalo od oštre stijene). Ovdje se nalazi jedan slikoviti drevni dvorac Radojković koji je danas muzej ovog zavičaja. Izloženi predmeti muzeja nastali su za vrijeme rimske vlasti.  Gledajući  predmete koje su zaostali  iz vremena Rimljana vraća nas u povijest staroga otoka Brača. Ruda škripskog kamenoloma je crni mramor od kojega je sagrađena starokrščanska bazilika i crkveni namještaj.

 

Sutivan
Supetar
Splitska
Škrip
Lovrečina
Pučišća
Vidova Gora
Nerežišće
Bol
Blaca samostan
Milna
Bobovišća
Brač video
NaslovnicaKontakt